ПРО НАШУ БІБЛІОТЕКУ

Розповсюдження книги і знань на Заставнівщині розпочинається  у другий половині 19 століття і пов’язане воно із заснуванням перших  шкіл у нашому краї. Велике значення для розвитку шкільництва, створення перших громадських бібліотек відіграло товариство  «Руська бесіда».

Відомі діячі культури Е.Ярошинська, І.Діброва, І.Бажанський, Д.Макогон і багато інших внесли свій значний вклад у створення громадських бібліотек у селі, що давало можливість селянам  навчатись грамоті. Освічених людей на Заставнівщині тоді було не так вже й багато, але то були  дійсні просвітителі, шанувальники рідної мови.

Завдяки таким людям було створено товариство по розповсюдженню рідного слова «Руська бесіда»(1869р.), яке відкривало  школи, бібліотеки, видавало книжки і газети українською мовою.

Початок  створення державної бібліотечної мережі на Заставнівщині, як говорять архівні дані, відноситься до 1940 року, коли було відкрито бібліотеку у Заставні, а також близько 20-ти хат-читалень у селах району. В той час перші бібліотеки були підпорядковані відділу освіти. І  лише з 1944 року бібліотеками опікується відділ культосвітніх установ. Перші книжкові надбання до новостворених бібліотек надійшли з масових і наукових бібліотек всієї України, громадських організацій і звичайних людей. Це твори класиків української , російської  і зарубіжної літератури, книги з різних галузей знання. Ці книги і досі зберігаються у фондах наших бібліотек  як  свідчення тих пам’ятних років , коли  рідна мова  з першими книжками  прийшла до неграмотних селян і їх дітей.

Даних про кількість читачів і наявний бібліотечний фонд у перші роки створення бібліотек   не  знайдено. Регулярна звітність була налагоджена  вже після війни.

Бібліотечна мережа розпочавшись з відкриття хат-читалень, перейшла у приклубні, колгоспні бібліотеки. У 1953 році їх було28. Пізніше почали створюватись і сільські бібліотеки, зросла кількість читачів. У 1953 році 19 приклубних бібліотек залучили до читання 10104 читачі, книжковий фонд становив 84738 видань, книговидача - 169246 примірників. У 5-ти  хатах-читальнях було 174 читачі.

У 1954 році було 17 приклубних бібліотек (Кулівці, Вербівці, Прилипче, Луки, Ржавинці, Боянчук, Самушино, Митків, Онут, Добринівці і інші), а також 12 сільських бібліотек і дві районні. Працювало в бібліотеках тоді 37 працівників, книжковий фонд становив 136415 примірників.

Всі  послідуючі роки бібліотечна мережа зміцнюється, збагачуються книжкові фонди, до бібліотек приходять грамотні спеціалісти. Бібліотекарі  завжди на вістрі подій, вони  агітатори і пропагандисти, активісти сільської інтелігенції.

У 60-70-ті роки формується міцний кадровий склад у бібліотеках району. Розгортається рух за присвоєння звання «Установа відмінної роботи». Таких бібліотек стає 26.

1979 рік стає визначальним у житті бібліотек, тому що відбувається централізація бібліотечної мережі району, яка дає новий поштовх розвитку бібліотечної справи.

Сьогодні у Заставнівській ЦБС функціонує 37 бібліотек (ЦРБ, районна бібліотека для дітей, 35 сільських філіалів), які обслуговують -  32330 читачів, книговидача становить 723830 примірників.