Відомі особистості краю
70-РІЧЧЯ ДІЙСНОГО ЧЛЕНА НТШ, ДОКТОРА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ВАСИЛЯ ШЕНДЕРОВСЬКОГО

22 серпня виповнюється 70 років широко відомому вченому-фізику й громадському й культурному діячеві Василеві Шендеровському. Цей славний момент свого яскравого й насиченого плідною працею життя професор Шендеровський зустрічає на злеті творчих задумів і здобутків. Він дійсний член НТШ й віце-президент Українського фізичного товариства, лавреат премій Фонду Тараса Шевченка й імени Івана Огієнка, провідний науковець Інституту фізики Національної академії наук України.

Рівнобіжно з усіма формальними й неформальними дотичними складниками то не є просто визначна подія життя певної видатної особи. То є поважний привід до всебічної аналізи й глибших міркувань над проблемами культурного й наукового розвою України, понадто протягом останніх понад двадцяти років. Приклад наукового й культурного подвижництва Василя Шендеровського не просто гідний наслідування, він є яскравий взірець відданого служіння національно-культурним ідеалам часто-густо всупереч політико-економічним умовинам і часами потужнім ворожим атакам. Тож зазнайомимося стисло з деякими непересічними моментами життя й діяльности цього щирого сина України.

Народився Василь Шендеровський у буковинськім містечку Заставні в родині хліборобів. Міцні й тяглі родинні традиції й складні перешкоди на його життєвім шляху сприяли гартуванню потужньої, принципової, рішучої й завзятої особистости.

Після отримання середньої освіти Василь Шендеровський вступив на фізико-математичний факультет Чернівецького університету, який закінчив, діставши диплома з відзнакою. Вже маючи вищу освіту, мусів відслужити термін у війську. Після того, мавши нездоланне бажання пізнавати закони природи, світ фізики, йде до праці в Інституті фізики напівпровідників, спочатку інженером, згодом науковим працівником. По двох роках вступає до аспірантури Інституту фізики. 1972 року він успішно захистив кандидатську, а 1984 – докторську дисертацію. Від 1993 року він професор фізики.

Листопадом 1992 року Василь Шендеровський створив громадське наукове об’єднання "Міжнароднє Енциклопедичне бюро з фізики”, згуртувавши в його складі українських науковців і провідних учених української діяспори. Наукове громадське об’єднання має своїм завданнямстворення українськомовної "Енциклопедії фізики”, термінологічних словників і праць з історії науки.

Василь Шендеровський співавтор трьох фундаментальних монографій з фізики напівпровідників "Вузькозонні напівпровідники. Отримання й фізичні властивості” (1984), "Процеси переносу в телурі” (1987), "Варіяційний метод у кінетичній теорії” (1992), що вийшли друком у видавництві "Наукова думка”. Автор і співавтор понад 500 наукових, науково-популярних і публіцистичних праць, між яких такі резонансні видання, як лексикографічні праці "Українсько-Англійсько-Німецько-Російський словник фізичної лексики” (1996), "Українсько-Англійсько-Російський словник з радіяційної безпеки” (1998), "Українсько-Англійсько-Російський тлумачний словник з радіології” (2007), а також збірка гостропроблемних матеріялів про стан Української наукової мови "За правдиве назовництво Українське” (2003).
Василь Шендеровський ініціятор, упорядник і редактор низки унікальних книг про великого українського фізика й культурного діяча професора Івана Пулюя "Іван Пулюй. Збірник праць”, "Іван Пулюй – Пантелеймон Куліш. Подвижники нації”, "Іван Пулюй. Молитовник. Псалтир”, що вийшли друком у видавництві "Рада” (1995–98). За редакцією Василя Шендеровського вперше видано українською мовою фундаментальну монографію видатного вченого-фізика Олександра Смакули до його 100-річчя "Монокристали” (2000). До 2000-ліття Різдва Христового перевидано український переклад Біблії Куліша, Пулюя й Нечуй-Левицького (2000) видатну пам’ятку історії, мови, культури. 2001 року видано книгу "Ганна Барвінок” до 175-річчя матері української літератури дружини й сподвижниці Куліша. 2007 року до 200-річчя від дня народження Пилипа Морачевського вперше в Україні видано його "Святе Євангеліє”, перший переклад Нового Завіту сучасною українською мовою, здійснений понад півтора сторіччя тому за ідеєю Тараса Шеченка.

Професор Шендеровський також талановитий плідний сценарист науково-популярних фільмів, серед яких зокрема "Іван Пулюй. Повернення”, "120 років Чернівецькому університету”, "Олександер Смакула”, "Данило Заболотний”. Фільм про Івана Пулюя було нагороджено Першою премією Міжнароднього конкурсу "Нашого цвіту – по всьому світу” 2001 року. Авторська програма професора "Нехай не гасне світ науки!” на першім каналі Українського радіо протягом п’яти років щотижня притягала до приймачів міліони зацікавлених небайжужих до науки й культури слухачів.

За матеріялами програми видано однойменний тритомовик з біографічними есеями про визначних діячів української й світової науки українського походження, мало знаних чи й свідомо замовчуваних за часівтоталітаризму. Видання має колосальний резонанс і попит серед небайдужих до української науки, культури й історії кіл.

Плідний і результативний дослідник, професор Василь Шендеровський ще й талановитий педагог. 9 науковців стали кандидатами під його керівництвом. Ще 5 успішно працюють над дисертаціями. Професор є членом двох спеціялізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, член редакційних колеґій часописів "Світогляд” і "Дивосвіт”,"Питання історії науки і техніки".

Василя Шендеровського відзначено Подякою Голови Київської міської державної адміністрації 2001 року й нагрудним "Знаком пошани” 2002 року, а також Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня 2006 року.

Василь Шендеровський постійно в невгамовнім творчім пошуку, постійно в продуктивній праці, в запальних плідних дискусіях. Він піонер, він ініціятор, натхненник, організатор і мудрий і добрий наставник.

Його відкритість, щирість і доброзичливість перетворюють навіть незнайомого співбесідника на його гарячого прихильника протягом кількох хвилин. Він запалює своїми думками інших і надихає на творчу працю, перспективні здобутки й плідні результати.

Його ім’я постійно чути межи наукових і культурних кіл: а що нового видав професор Шендеровський? а чи ви чули його останній виступ? а чи знаєте ви його думку з того чи того приводу? То є вийнятковий моральний авторитет у науковій і культурній спільноті. Україна може пишатися таким сином.

Сердечно вітаючи професора Василя Шендеровського з нагоди його славного 70-річчя, наукова й культурна громадськість щиро зичить йому щастя в житті й творчості, незмінно доброго здоров’я й багатьох років плідної праці на славу Україні!

З роси й з води Вам, наш любий ювіляре!

Многая літа!

Ярослав Довгий, Володимир Козирський, Ігор Стасюк, …

(Більш детальна інформація про видатних людей Заставнівщини Ви зможете знайти в книгах "Духовні обрії рідного краю" (2001), "Заставнівщина в іменах" (2006)