ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ ЗАСТАВНІВСЬКОЇ ЦБС  

Правила користування бібліотеками Заставнівської ЦБС розроблено у відповідності із Законом України «Про зміни і доповнення до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками України», затвердженими наказом Міністерства культури №275 (1999 рік), «Положенням про ЦБС».  


1. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

 • Кожний громадянин, незалежно від соціального походження і майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території району.
 • Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (МБА), а також обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки, тощо).
 • Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5-ти документів терміном на 30 днів. Нові надходження, документи підвищеного попиту, періодика видаються терміном до 5-ти днів.
 • Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
 • Рідкісні та цінні видання, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користувачів тільки у читальному залі.
 • У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право замовити їх з інших бібліотек через МБА чи ВСО.
 • Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися літературою лише у читальному залі, або отримати потрібні видання додому під грошову заставу у розмірі вартості книги.  

2. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
 • Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт, або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.  Бібліотека має право видавати користувачеві читацький квиток.
 • У разі зміни місця проживання користувач повинен повідомити бібліотеку.
 • Діти і підлітки до 16- ти років записуються до бібліотеки на підставі документа, який пред’являють їхні батьки.
 • Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність, за виявлені в книгах дефекти несе користувач.
 • За кожний документ одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
 • Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визначає комісія із роботи з фондом.
 • У випадку пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи ВСО, користувач за домовленістю з бібліотекою повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.
 • За втрату або псування документів з фонду неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом якої він перебуває.
 • Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали, про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЧИТАЧІВ
 • Бібліотеки  зобов’язані:
 • Інформувати читачів про всі види послуг що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів №354 від 05.06.1997р.
 • Створювати умови для користування бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.
 • Дбати про культуру обслуговування користувачів.
 • Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання.
 • Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами.
 • Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.
 • Ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів.
 • Створювати читацькі ради.
 • Звітувати перед користувачами бібліотеки.

Прийнято на засіданні Ради придиректорові 29 січня 2008 року